Reklāmas iespējas

Baneris uz daudzstāvu autostāvvietas sienas (51 x 7m)

Baneris uz daudzstāvu autostāvvietas sienas, pie A ieejas (22,77 x 11,91m)

Baneris uz stenda pie Lielirbes ielas (4 x 8m)

Auto ekspozīcijas izvietošana Palmu alejā

Auto ekspozīcijas izvietošana pie iBlues

Auto ekspozīcijas izvietošana lielajā ātrijā pie veikala ZARA

Auto ekspozīcijas izvietošana pie A ieejas, blakus Vairāk Saules

Auto ekspozīcijas izvietošana ārpusē, pie A ieejas

Durvju aplīmēšana, A ieeja

Durvju aplīmēšana B ieeja

Durvju aplīmēšana C ieeja

Durvju aplīmēšana daudzstāvu stāvvietas ieejās (P2, P3, P4)

Uzlīmes uz eskalatora lielajā ātrijā

Uzlīmes uz travelatora mazajā ātrijā

Karogu izvietošana palmu alejā (6 gab, 0,75 x 4,5m)

Reklāma digitālajos informācijas stendos (12 gab)

Stendu izvietošana t/c Spice

Uzlīmes uz iepirkšanās ratu novietnēm (6 gab)

Grīdas uzlīmes Spice teritorijā

Reklāmas stends zem trepēm

Promo aktivitātes Spice teritorijā

Reklāmas plakāta izvietošana liftos (2 gab, 0,7 x 1,01m)

Uzlīmes uz trepju stikliem mazajā ātrijā

Video reklāma lielajā ātrijā (1280 x 384 px)

Video reklāma mazajā ātrijā (864 x 336 px)

Pasākumi T/C autostāvvietā

Pasākumi T/C iekštelpās (loterijas, muzikāli priekšnesumi)

Bukletu dalīšana

Radio reklāma (12 spoti dienā, maksimālais garums 30sec.)

Bukletu novietošana informācijas centrā

Gaismas kaste daudzstāvu autostāvvietā

Kontakti papildus informācijai