Loterija

1) Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

SIA Tirdzniecības Centrs Pleskodāle, VRN 40003523495

Adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046

2) ja loteriju organizē cita persona, — loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

SIA Tirdzniecības Centrs Pleskodāle, VRN 40003523495

Adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046

3) loterijas norises teritorija;

Tirdzniecības komplekss Spice, Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046

4) loterijas norises sākuma un beigu datums;

Loterijas sākums 2019.gada 8. novembrī no plkst. 08:00 - 00:00, vai beigušās momentloterijai paredzētās 5000 kartītes.

5) laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība;

Balvu fondā ietilpst :

 • Dāvanu serviss, dāvanu komplekts “Gardēžu piedzīvojums”, 50 gab. vērtība 29.00 EUR. Kopējā nododamā dāvanu karšu vērtība ir 1450.00 EUR (tūkstotis četri simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.
 • Es mīlu kafiju, 40 kafijas dzērieni, vērtība 2,50 EUR. Kopējā nododamā kafijas dzērienu vērtība ir 100.00 EUR (simts eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.
 • Gan Bei dāvanu karte, 40 gab. vērtība 5.00 EUR. Kopējā nododamā dāvanu karšu vērtība ir 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.
 • D’arte dāvanu karte, 40 gab. vērtība 5.00 EUR. Kopējā nododamā dāvanu karšu vērtība ir 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.
 • Konditoreja “Bitīte” dāvanu karte, 50 gab. vērtība 5eur. Kopējā nododamā dāvanu karšu vērtība ir 250.00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.
 • “LIDO” dāvanu karte, 50 gab. vērtība 10eur. Kopējā nododamā dāvanu karšu vērtība ir 500.00 EUR (pieci simti eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.

 

Kopējais laimestu fonds: 2700.00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti eiro, 00 eiro centi) ieskaitot PVN.

6) preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

Loterijā iespējams laimēt Dāvanu serviss, dāvanu komplekts “Gardēžu piedzīvojums” 50 gab, Es mīlu kafiju 40 kafijas dzērieni, Gan Bei dāvanu karte 40 gab, D’arte dāvanu karte 40 gab, Konditoreja Bitīte dāvanu karte 50 gab, LIDO dāvanu karte 50 gab.

Iespēja laimēt 270 pret 5000 (loterijas kartīšu daudzums)

7) loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam loterijas norises dienā 8. novembrī no plkst. 08:00 - 00:00 jāveic pirkums vismaz 20.00 EUR (iesk. PVN) kādā no TK ”SPICE” tirdzniecības vietām. Akcijā nepiedalās tādi čeki, kuros 20.00 EUR summā ir preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, medikamenti, azartspēles, rēķinu apmaksa, finanšu darījumi, maksājumi par e-taloniem braukšanai sabiedriskajā transportā, pasākumu biļetes; kā arī SIA “BIĻEŠU SERVISS” vai SIA “Biļešu Paradīze” veiktie pirkumi.

Pēc pirkuma veikšanas, dalībnieks uzrādot loterijai derīgu čeku, var piedalīties momentloterijā, kas notiks pie t/c “Spice” info centra.

Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu.

Loterijā piedalās pirmie 5000 dalībnieki, kas izpildījuši visas loterijas prasības.

Pilno ložu nosaukumi:

 • Dāvanu komplekts no Dāvanu serviss
 • Dāvanu karte no Gan Bei
 • Dāvanu karte no D’arte
 • Dāvanu karte no konditorejas “Bitīte”
 • Dāvanu karte no LIDO
 • Kafijas dzēriens no Es mīlu kafiju

Tukšo ložu nosaukums:

 • Turpini iepirkties!

8) ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi;

-

9) datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;

2019.gada 8. novembra plkst. 00:00, vai kamēr ir pieejamas momentloterijas kartītes.

10)  loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

Visus laimētājus nosaka uz vietas, klātiene. Ikviena persona, kura izpildījusi loterijas noteikumus var piedalīties momentloterijā izlozējot kādu no sagādātajām balvām. Persona uzrāda pirkuma čeku, reģistrē to loterijai, saņemot zīmogu, lai atzīmētu kā izmantotu. Momentloterija notiek 8. novembrī t/c “Spice” telpās pie info centra no plkst. 08:00 - 00:00, vai kamēr ir pieejamas momentloterijas kartītes.

11) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

-

12) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem

-

13) informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāiesniedz rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle”, (Lielirbes iela 29, Rīga, Latvija, LV-1046) līdz 2019. gada 10. novembrim ar norādi Loterija “Spice Šopinga festivāls!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

14) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

Loterijā nedrīkst piedalīties tie patērētāji, kas nav izpildījuši loterijas prasītos nosacījumus: uzrādījuši čeku vismaz 20 EUR vērtībā. Kā arī SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”, SIA “EnterGroup”, kā arī t/c “Spice” un t/c “Spice Home” teritorijā darbojošos tirdzniecības vietu darbinieki un apkalpojošais personāls.

Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests paliek SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle” īpašumā.

15) cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu

-