Spice
Spice Home

Spice Apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumi

Šie tirdzniecības centra “SPICE” (TC “SPICE” ) un pieguļošās teritorijas Lielirbes ielā 29, Rīgā lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem TC “SPICE” apmeklētājiem un viesiem. TC “SPICE” telpas un teritorija ir publiski pieejama vieta un attiecīgi TC apmeklētājiem un viesiem ir saistoši arī Rīgas Domes 19.06.2007 Noteikumi Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā’’, kā arī visi citi saistošie normatīvie akti.

TC “SPICE” darba laiks ir sekojošs:

• Katru dienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 21:00;

• TC “SPICE” atrodošais RIMI strādā no plkst. 8:00 līdz 23:00;

• Cits (mainīts) darbalaiks, par kuru informācija tiek publicēta vietnē www.spice.lv

Kārtības uzraudzību TC “SPICE” telpās un tam pieguļošajā teritorijā veic apsardzes darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests), un TC “SPICE” apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

TC “SPICE” telpās un pieguļošajā teritorijā darbojās video novērošana.

 1. TC “SPICE” telpās un pieguļošajā teritorijā ir aizliegts:

  1. ienākt TC telpās pirms noteiktā darba laika, kā arī atrasties TC “SPICE” telpās pēc noteiktā darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar TC “SPICE” administrāciju;

  2. ieiet TC dienesta telpās iepriekš nereģistrējoties pie TC “SPICE” Apsardzes dienesta vai arī bez TC “SPICE” izsniegtās piekļuves kartes, vai arī bez atļaujas no TC “SPICE” administrācijas;

  3. bojāt TC “SPICE” īpašumu telpās - inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, galdiņus, atkritumu tvertnes u.c.;

  4. bojāt TC “SPICE” īpašumu pieguļošajā teritorijā – zālāju, kokus, apstādījumus, puķu podus, soliņus, galdiņus, atkritumu tvertnes u.c.;

  5. piegružot TC “SPICE” telpas un pieguļošo teritoriju;

  6. traucēt pārējiem TC “SPICE” apmeklētājiem- trokšņot un neievērot noteikto kārtību, kā arī fiziski vai morāli aizskart citus centra apmeklētājus;

  7. TC “SPICE” telpās un pieguļošajā teritorijā ubagot un rakņāties par telpās un pieguļošajā teritorijā izvietotajām atkritumu urnām;

  8. rīkot vai organizēt jebkādus ziedojumu vākšanas pasākumus/kampaņas TC “SPICE” telpās un/vai teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar TC “SPICE” Administrāciju;

  9. filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar TC “SPICE” Administrāciju, izņemot TC “SPICE” organizēto mārketinga aktivitāšu (dalības) ietvaros; Saņemt atļauju filmēt vai fotogrāfēt TC “Spice” var, rakstot uz [email protected] divas darba dienas iepriekš.

  10. reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar TC Administrāciju;

  11. veikt jebkāda veida tirdzniecību bez saskaņošanas ar TC Administrāciju;

  12. smēķēt un veipot TC “SPICE” iekštelpās, kā arī ārpus TC “SPICE” telpām tam aizliegtajās vietās un ne tuvāk kā 10 metrus no ieejas TC “SPICE”;

  13. lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, t.i. kafejnīcām un restorāniem, kā arī atrasties TC “SPICE” telpās un teritorijā alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;

  14. ierasties TC “SPICE” nepiedienīgā apģērbā un/vai atkailinātā izskatā;

  15. braukt ar skrejriteni, elektroskrejriteni, skrituļslidām, skrituļdēli vai velosipēdu TC “SPICE” telpās, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas, vai centra terasi šīm sportiskajām aktivitātēm;

  16. TC “SPICE” publiskajos gaiteņos ir atļauts uzturēties ar mājdzīvniekiem, tomēr katrs tirdzniecības centrā esošais nomnieks (veikals) patur tiesības izlemt, vai savās nomas platībās ielaist apmeklētājus ar mājdzīvnieku;

  17. novietot automašīnas neparedzētās vietās, neievērot ceļu satiksmes zīmes/norādes un marķējumu uz ceļa vai arī brauktuves apmalēm;

  18. ienest TC “SPICE” teritorijā un telpās viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas;

  19. ienākt TC teritorijā vai telpās ar šaujamieročiem, aukstajiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos kad tiek pildīti dienesta pienākumi;

  20. neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad TC izcēlies ugunsgrēks, vai kāda cita ārkārtas situācija;

  21. izmantot TC “SPICE” evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad TC “SPICE” ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņota evakuācija;

  22. nekavējoties nepamest TC “SPICE” telpas, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu;

  23. veikalu iepirkuma ratiņus atstāt tiem neparedzētās vietās ārpus TC “SPICE” un teritorijā izvietotajām iepirkumu ratiņu novietnēm;

  24. rīkot vai organizēt jebkādus pasākumus/kampaņas/masveida pulcēšanās TC “SPICE” telpās un/vai teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar TC “SPICE” Administrāciju;

  25. novietot vai lietot pārvietojamās reklāmas piekabes vai automašīnas ar izvietotām reklāmām (vai līdzīgus objektus) bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar TC “SPICE” Administrāciju.

 1. Eskalatoru/ travelātoru un liftu izmantošana TC “SPICE HOME” telpās:

  1. Eskalatoru/ travelātora izmantošana:

   1. izmantojot eskalatoru vai travelātoru stāviet to braukšanas virzienā un turieties pie margām;

   2. stāviet stabili uz pakāpiena vai slīdošās lentas un pēc iespējas tālāk no eskalatora vai travelātora malām;

   3. brauciena beigās kārtīgi nokāpiet un atbrīvojiet nokāpšanas vietu nākamajam pasažierim;

   4. brauciena laikā bērnam vienmēr ir jābūt kopā ar pieaugušo, un bērns ir jātur pie rokas;

   5. negadījuma vai eskalatora vai travelātora kļūdainas darbības gadījumā ir jāizmanto avārijas apturēšanas poga;

   6. bērnu ratiņus un iepirkuma ratiņus nedrīkst novietot uz eskalatora;

   7. travelatoru drīkst izmantot tikai ar specializētiem travelātoram paredzētiem iepirkuma ratiem;

   8. ar eskalatoru nedrīkst braukt personas ar kustību traucējumiem, kam nepieciešams izmantot spieķi, kruķi, staiguli vai ratiņkrēslu;

   9. nepārvadājiet ar eskalatoru vai travelātoru lielus, garus un smagus priekšmetus;

   10. nerotaļāties uz eskalatora vai travelātora. Bērniem uz eskalatora vai travelātora vienmēr ir jābūt pieaugušo pavadībā, un tos nedrīkst atstāt vienus;

   11. nekāpiet uz eskalatora un travelātora pretēji eskalatora un travelātora pārvietošanās virzienam;

   12. nesēdiet uz eskalatora un travelatora un to margām, kā arī neliecieties tām pāri;

  2. Liftu izmantošana:

   1. ja lifts ir pilns esiet pacietīgs un gaidiet nākamo. Nepārsniedziet atļauto lifta kravnesību un ietilpību;

   2. ieejot liftā, dodieties uz kabīnes aizmuguri un pagriezieties ar seju pret durvīm un turieties tālāk no tām;

   3. bērniem vienmēr jābūt kopā ar pieaugušo un brauciena laika viņi ir jātur pie rokas. Mājdzīvniekiem ir jābūt pie pavadā;

   4. ieejot liftā vai izejot no tā, uzmanīgi skatieties, kur liekiet kāju, jo tā grīda var nebūt vienā līmenī ar ēkas grīdu;

   5. ja pamanāt ko neparastu saistībā ar liftu, piemēram, saplīsušu spoguli vai neparastu troksni, informējiet TC “SPICE” Administrāciju vai uzņēmumu, kas nodrošina lifta tehniskās apkopes;

   6. izmantojiet durvju atvēršanas pogu, lai kabīnē varētu ieiet cita persona;

   7. neizmantot liftu ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā;

   8. nerotaļāties liftā vai tā tuvumā;

   9. durvis nedrīkst turēt atvērtas izmantojot kādu ķermeņa daļu vai priekšmetu tā vietā durvju atvēršanai izmantojiet pogu;

   10. ja esat iesprūdis liftā, nospiediet trauksmes pogu un gaidiet apkalpes personālu, kas jums palīdzes. Nemēģiniet pats izkļūt no lifta;

   11. pārvietojot smagus vai lielus priekšmetus, nepārsniedziet lifta kravnesību un ietilpību. Tā vietā izmantojiet kravas liftu vai kāpnes;

 1. Bērnu Atpūtas un Rotaļu Laukuma apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumi

  1. Šie TC “SPICE” Bērnu Atpūtas un Rotaļu Laukuma Lielirbes ielā 29, Rīgā (“Bērnu Laukums”) apmeklētāju Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Bērnu Laukuma apmeklētājiem. Bērnu Laukums ir publiska vieta un attiecīgi Bērnu Laukuma apmeklētājiem un viesiem ir saistoši Rīgas Domes Saistošie noteikumi Nr. 80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” no 19.06.2007., kā arī citi piemērojamie normatīvie akti.

  2. Kārtības uzraudzību no TC “SPICE” puses Bērnu Laukumā veic TC “SPICE” apsardzes darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests) un apmeklētājiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

  3. Rotaļu laukuma apmeklētājiem jāievēro šie noteikumi, drošība un piesardzība, sabiedriskās kārtības, ugunsdrošības normas, sanitārās un higiēnas prasības, šajos noteikumos noteiktie ekspluatācijas ierobežojumi, jāizturas rūpīgi un saudzīgi pret rotaļu laukuma aprīkojumu, jāievēro TC “SPICE” Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi un pamatotas prasības.

  4. Rotaļu iekārtas paredzētas bērniem no 3 līdz 10 gadiem.

  5. Par bērna veselību, drošību un atrašanos rotaļu laukuma atbild vecāki, to pilnvarotā persona vai aizbildņi, kuri uzņemas visu atbildību par bērna drošību.

  6. Atturēties no jebkuras darbības vai rīcības, kas var traucēt citiem apmeklētajiem.

  7. Bērnu Laukumā ir aizliegts:

   1. Ievest un izmantot motorizētos transportlīdzekļus;

   2. kurināt ugunskurus;

   3. lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus, izrakt vai citādi bojāt apstādījumus;

   4. piegružot Bērnu Laukumu ar atkritumiem (tai skaita ar stikla taru), ierakt to smiltīs;

   5. bez TC “SPICE” izsniegtas atļaujas veikt jebkādus darbus Bērnu Laukumā;

   6. nodarboties ar uzņēmējdarbību (pakalpojumu sniegšana/tirdzniecība);

   7. pārvietot/ metāt akmeņus un oļus, šķeldu;

   8. ievest un uzturēties Bērnu rotaļu laukumā ar lolojum dzīvnieku kā arī ievest suni bez uzpurņa un pavadas;

   9. smēķēt, lietot alkoholu un/vai apreibinošas vielas;

   10. izmantot Bērnu Laukumā izvietotās iekārtas tam neparedzētiem mērķiem (piem., rāpties uz jumtiem, kāpt pāri norobežojošām margām utt.);

   11. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt rotaļu laukuma aprīkojumu, tur izvietotos elementus;

   12. atrasties personām pirmskolas vecumā bez pilngadīgu pavadošo personu klātbūtnes.

  8. Lietojot Bērnu Laukumā atrodošās iekārtas un atrakcijas, jāievēro, ka:

   1. Aizliegts celt bērnus vai citādi palīdzēt tiem nokļūt uz iekārtām/atrakcijām vai to daļām, kur viņi paši nevar tikt saviem spēkiem – tātad attiecīgā iekārta/ atrakcija nav piemērota viņu vecumam;

   2. Rotaļu laukuma apmeklētājiem jāņem vērā, ka bērns var krist, sasisties, gūt traumas, kā arī to, ka rotaļu laukumu apmeklē dažāda vecuma un rakstura bērni, kuru rīcību ne vienmēr var prognozēt.

   3. Nedrīkst iet tuvu karuselim, kurā kāds jau griežas;

   4. Nedrīkst atrasties zem tīkliem, uz kuriem kāds uzrāpies;

   5. Atrodoties rotaļu/atrakciju iekārtās vai to tuvumā personas pašas ir atbildīgas par savu un uzraugāmo personu drošību;

   6. Jābūt piesardzīgam, jāievēro drošību un labas uzvedības normas;

   7. Atrakcijas izmantojamas rindas kārtībā, nav pieļaujama grūstīšanās/darīšana pāri citiem.

   8. Par rotaļu laukuma aprīkojuma, kā arī izvietoto elementu bojāšanu materiāli ir atbildīgi bērna likumiskie pārstāvji saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem

   9. Bērniem atrodoties rotaļu laukumā atbildīgās personas apliecina, ka ir iepazinušās ar rotaļu laukuma lietošanas noteikumiem un apņemas tos ieverot.

 1. TC “SPICE” neuzņemas atbildību par:

  1. zaudējumiem, kaitējumiem un nelaimes gadījumiem, kas radušies personai vai arī personas mantai, apmeklējot/ izmantojot Bērnu Laukumu un atrakcijas tajā neievērojot Bērnu Laukuma apmeklētāju Iekšējās kārtības noteikumus;

  2. bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām;

  3. telpās vai teritorijā novietoto elektroskūteru, elektroskrejriteņu, velosipēdu, automašīnu un citu pārvietošanās līdzekļu drošību un apsardzi, kā arī tajos vai uz tiem esošajām mantām.

 1. Apsardzes dienestam ir tiesības:

  1. izraidīt personas, no Bērnu rotaļu laukuma vai tirdzniecības centra vai tā pieguļošās teritorijas, kas neievēro TC “SPICE” iekšējos kartības Noteikumus;

  2. pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;

  3. aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos Iekšējās kārtības noteikumus, līdz ierodas policija.

Ārkārtas gadījumos zvanīt:

VIENOTĀS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS - 112

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA NUMURS - 113

APSARDZES DIENESTA NUMURS – (+371) 28340099

Tirdzniecības centra “SPICE”

Autostāvvietas lietošanas noteikumi.

 1. Šie Tirdzniecības centra “SPICE” teritorijas Lielirbes ielā 29, Rīgā (“Autostāvvieta”) lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem TC “SPICE” Autostāvvietas lietotājiem (“Klienti”). Par Autostāvvietu šo noteikumu izpratnē uzskatāma TC “SPICE” teritorijā izvietotās transportlīdzekļu novietošanas zonas, ietves, pieguļošā teritorija (zālieni u.c.). Autostāvvietas teritorija ir privātīpašums.

 2. Šo noteikumu izpratnē par transportlīdzekli (“Transportlīdzeklis”), uzskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēti transportlīdzekļi ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm, savukārt par pārvietošanās līdzekļiem (“Pārvietošanās līdzekļi”) tiek uzskatīti elektroskūteri, elektroskrejriteni, velosipēdi, skrituļdēļi u. tml.

 3. Šie Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Klients ierodas Autostāvvietā, tādejādi izsakot gribu un piekrišanu iesaistīties šajā līgumā. Par Klientu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts Transportlīdzekļa vai Pārvietošanās līdzekļa faktiskais lietotājs, vai īpašnieks (turētājs).

 4. Transportlīdzekļu un Pārvietošanās līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, ceļa zīmes, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Klientiem. Aizliegts novietot Pārvietošanās līdzekļus tuvāk nekā piecus metrus no TC “SPICE” ieejām/izejām.

 5. Transportlīdzekļu un Pārvietošanās līdzekļu koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem (un/vai to sadarbības personām) aizliegts novietot/atstāt Autostāvvietā koplietošanai paredzētos Transportlīdzekļus un/vai Pārvietošanās līdzekļus, izņemot gadījumos, kad šāda izvietošana/atstāšana Autostāvvietā ir rakstiski iepriekš saskaņota ar SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle un/vai ticis noslēgts attiecīgs sadarbības līgums. Autostāvvietā iebraukt atļauts tikai Transportlīdzekļiem un/vai Pārvietošanās līdzekļiem. Pārvietošanās līdzekļus drīkst pieslēgt tikai pie šim nolūkam izvietotajiem turētājiem.

 6. Autostāvvietā, ārpus ar ceļa zīmēm noteiktā stāvēšanas laika, drīkst būt novietoti (stāvēt) tikai Transportlīdzekļi ar SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle speciāli izsniegtām atļaujām (“Atļauja”) un koplietošanai paredzētie Transportlīdzekļi un Pārvietošanās līdzekļi, kuru izvietojums Autostāvvietā saskaņots ar SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle iepriekš un ticis noslēgts attiecīgs sadarbības līgums. Atļauja jānovieto pie Transportlīdzekļa priekšējā vējstikla skaidri redzamā vietā. Ja Atļauja nav SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle izsniegts oriģināls, vai Atļauja nav korekti novietota vai Atļaujā norādītā informācija par tiesībām lietot Autostāvvietu nav nolasāma, ir uzskatāms, ka Autostāvvieta tiek lietota bez derīgas Atļaujas.

 7. Klientiem ir pienākums TC “SPICE” esošo veikalu iepirkuma ratiņus novietot tam paredzētajās iepirkumu ratiņu novietnēs un neatstāt tos Autostāvvietā tiem neparedzētās vietās.

 8. Reklāmas materiālu izvietošana vai to piedāvāšana, reklamēšana, preču izplatīšana un vai tirdzniecība, ierīču, kas atskaņo reklāmas audio materiālus vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana TC “SPICE” Autostāvvietā bez iepriekšējas vienošanās ar SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle ir aizliegta. Aizliegta ir arī jebkādu pasākumu/kampaņu/masveida pulcēšanās rīkošana vai organizēšana Autostāvvietā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle. Par šī punkta pārkāpumu piemērojams 500 EUR līgumsods.

 9. Kārtības uzraudzību no TC “SPICE” īpašnieka SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle (reģistrācijas Nr. 40003523495) puses Autostāvvietā veic TC “SPICE” apsardzes darbinieki (“Apsardzes dienests”) un Klientiem ir jāievēro Apsardzes dienesta norādījumi.

 10. Klienti ir atbildīgi par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un/vai Pārvietošanās līdzekļa drošību, un tajos esošā īpašuma drošību.

 11. Noteikumu 5. vai 6. punkta pārkāpumu gadījumos SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai, pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Klients. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotā līgumsoda samaksas.

 12. SIA Tirdzniecības centrs Pleskodāle neuzņemas atbildību par:

  1. Autostāvvietā atstāto Transportlīdzekli un tā drošību, tajā esošo īpašumu un tā apsardzi;

  2. Autostāvvietā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām.

 13. Apsardzes dienestam ir tiesības:

  1. Pēc kāda no normatīvo aktu, vai šo Noteikumu punkta pārkāpuma konstatēšanas pieaicināt uzraugošās iestādes pārkāpuma fiksēšanai un administratīvā soda piemērošanai;

  2. Veikt foto un video uzņēmumus, kas ir uzskatāmi par pierādījumu konstatētā pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem;

  3. Pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;

  4. Aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos Noteikumus, līdz ierodas policija.