Privātuma politika

Šī privātuma politika (Privātuma politika) skaidro, kā “SPICE”, kas pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”, reģistrācijas numurs: 40003523495, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046 („SPICE”, „mēs” „mūsu” un „mūs”), un kādā apjomā ievāc, kādam nolūkam apstrādā, cik ilgi glabā un izmanto personas datus, ko esam ieguvuši no Jūsu saskares ar “SPICE” produktiem. Šī Privātuma politika attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, gan arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām. Šī Privātuma politika tiek piemērota visiem Lietotājiem („Lietotāji”, „Jūs” un „Jūsu”), kas izmanto “SPICE” mājaslapu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīs Privātuma politikas noteikumiem, kā arī, ja nepieciešams, sazinieties ar mums.

 1. Lietotāja piekrišana

Lietojot, “SPICE” vietnes un piekrītot šīs Privātuma politikas piemērošanai, Lietotājs apliecina, ka ir informēts par viņa / viņas personas datu apstrādi tādā apmērā un kārtībā, kāda aprakstīta šajā Privātuma politikā. Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā politikā aprakstītajiem mērķiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

 1. Personas dati, ko mēs ievācam

Personas dati – informācija, kas ir saistīta ar identificējamu vai identificētu fizisko personu. Tiek apkopota šāda informācija par Lietotāju:

(a) Valoda, kuru Jūs izmantojat “SPICE” vietnēs;

(b) Vārds;

(c) Vecums;

(d) Jūsu ierīces ID numurs;

(e) Jūsu ierīces operētājsistēmas veids;

(f) Informācija par favorītu veikaliem;

(g) Informācija par kategorijām, kuras atzīmētas ar “patīk”.

 1. Kā personas dati tiek ievākti

Mēs varam:

(a) Pieprasīt personas informāciju, Jums reģistrējoties, piesakoties jaunumiem, izveidojot kontu vai citādi izmantojat “SPICE” vietnes;

(b) Papildus saņemt personas informāciju no trešajām personām (Google Analytics);

(c) Ievākt informāciju par Jūsu atrašanās vietu, apmeklējumu vēsturi, meklējumu vēsturi un augšupielādēm “SPICE” vietnēs, kad Jūs izmantojat piedāvājumus “SPICE” vietnēs ar mobilo tālruni vai citu ierīci, kas tiek lietota “SPICE” vietņu apmeklēšanai;

(d) Ar personas piekrišanu saņemt informāciju par personas elektronisko pasta adresi, ja persona ir pieteikusies jaunumu saņemšanai;

(e) Pieprasīt personas informāciju (vārdu, uzvārdu, un personas kodu, telefona numuru un/vai elektronisko pasta adresi, ja Jūs piesakāties vai piedalāties mūsu organizētajās loterijās un/vai konkursos. Lūdzu ņemiet vērā, ka mūsu organizēto loteriju un/vai konkursu ievaros netiks publiskoti ne Jūsu personas kods, ne telefona numurs, ne elektroniskā pasta adrese;

(f) Pieprasīt personas informāciju (vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai elektronisko pasta adresi, ja Jūs iesniedzat savus ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības mūsu tīmekļa lapā, lai ar Jums sazinātos.

Informējam, ka, izmantojot citus trešo pušu pakalpojumus “SPICE” vietņu lietošanai, šādām platformām, lietotnēm vai servisiem var būt savi specifiski privātuma nosacījumi, kas nosaka personas datu izmantošanu.

 1. Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu personas datus

“SPICE” izmanto personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt un tikai šādiem nolūkiem:

(a) “SPICE” vietņu darbības un uzlabošanas nodrošināšanai, jaunu funkciju un tehnoloģiju ieviešanai, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums iespējami plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu;

(e) Lietotāju atbalsta nodrošināšanai, balstoties uz Jūsu piekrišanu, kad Jūs vēršaties pie mums pēc atbalsta, kā arī uz mūsu leģitīmo interesi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti;

(f) Lietotāju profila informācijas pārbaudīšanai un verifikācijai, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi identificēt konkrēto Lietotāju. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi aizstāvēt savas likumīgās intereses, ja esat iesniedzis pretenziju par mūsu aktivitātēm;

(g) Komunikācijai (izmantojot paziņojumus mobilajās ierīcēs) un papildu informācijas sniegšanai par “SPICE”, tā piedāvājumiem, plānotajām izmaiņām, uzlabojumiem, aptaujām, administratīviem vai citiem paziņojumiem, kas Jums varētu būt interesanti, balstoties uz Jūsu piekrišanu saņemt šādus paziņojumus;

(h) Statistikas par Lietotājiem uzturēšanai, kā arī šādas statistikas nodošanai pakalpojumu sniedzējiem, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt turpmāku “SPICE” vietņu attīstību un uzturēšanu;

(i) Mūsu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai, piemēram, “SPICE” vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo likumu normām, balstoties uz mums uzlikto pienākumu izpildīt likumu normu prasības, un nepieciešamību nodrošināt “SPICE” vietņu darbību un attīstību;

(j) Jūsu sniegtos personas datus mūsu organizētajās loterijās un/vai konkursos mēs izmantojam, lai varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā un/vai konkursā, kā arī, lai varētu ar Jums sazināties balvas saņemšanas gadījumā;

(k) Jūsu sniegtos personas datus saistībā ar iesniegtajiem ierosinājumiem, atsauksmēm un sūdzībām, mēs izmantojam, lai varētu ar Jums sazināties un sniegt atbildes uz Jūsu iesniegtajiem ierosinājumiem, atsauksmēm un sūdzībām

 1. Cik ilgi “SPICE” glabā Jūsu datus

Mēs apstrādājam un glabājam Jūsu personas datus līdz brīdim, kad Jūs dzēšat savu informāciju no “SPICE” vietnēm. Jūsu personas dati, kas iesniegti jaunumu saņemšanai tiek glabāti līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu. Tomēr atsevišķi personas datu veidi var tikt saglabāti, piemēram, apkopotā veidā var tikt saglabāti statistikas dati, lai mēs varētu uzlabot “SPICE” vietņu funkcionalitāti. Lai aizsargātu “SPICE” tiesiskās intereses, veicot leģitīmo interešu novērtējumu ar mērķi pārliecināties vai “SPICE” intereses attiecībā pret fizisko personu interesēm un pamattiesībām ir svarīgākas, personas dati var tikt glabāti 5 (piecus) gadus pēc apstrādes izbeigšanas. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt. Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:

 • Tiesību normās noteiktie termiņi, kuros mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (liiemēram, celt prasību tiesā vai iesniegt iebildumus Jūsu celtai prasībai);
 • Tiesību normās noteikts pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu (piemēram attiecībā uz nodokļu nomaksu un grāmatvedības dokumentiem);
 • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes leģitīms pamatojums.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.

 1. Kad un kāpēc “SPICE” nodod personas datus

Mēs varam nodot Jūsu personas datus atsevišķos gadījumos un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, ar kuriem esam līgumattiecībās un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi, lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi saskaņā norādīto:

(a) “SPICE” partneriem vai reklāmdevējiem, pasākumu organizēšanas un reklāmas aģentūrām, sabiedrisko attiecību un digitālo pakalpojumu aģentūrām, tajā skaitā uzņēmumiem, kas pārstāv Facebook, Google Analytics un citus zīmolus, mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Informācija tiek nodota tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams “SPICE” vietņu funkcionalitātes nodrošināšanai;

(b) Lai veiktu uzņēmumu apvienošanu, uzņēmuma pārņemšanu vai citu aktivitāti, kas saistīta ar “SPICE” darbību.

Lietojot “SPICE” vietnes, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka Jūsu personas dati var tikt nodoti iepriekš minētajām trešajām personām un apstrādāti (tajā skaitā uzglabāti, analizēti, reģistrēti, pārveidoti, izmantoti, dzēsti) atbilstoši Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem. Tomēr Jūsu personas datu izmantošana var tikt regulēta saskaņā ar tādu personu privātuma politikām, kas ir ārpus mūsu kontroles. Mēs varam izpaust Jūsu informāciju, ja tā nav identificējama ar Jums vai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un / vai sakarā ar valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasījumu (piemēram, tiesībsargājošām institūcijām, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm).

Personas dati tiek apstrādāti tikai ES/EEZ teritorijā un netiek nodoti ārpus ES/EEZ teritorijas.

 1. Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs varam aktualizēt vai papildināt šo Privātuma politiku, ja “SPICE” vietnēm tiek pievienotas jaunas iespējas. Šie Privātuma politikas papildinājumi vai labojumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti “SPICE” mājaslapā un mobilajā lietotnē un tiek paziņoti Lietotājiem. Šobrīd spēkā esošā Privātuma politika ir pieejama “SPICE” mājaslapā un mobilajā lietotnē.

 1. Jūsu tiesības un personas datu drošība

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir sekojošas tiesības, kuras varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 11.punktā norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem no sava mobilās lietotnes konta, kā arī pieprasīt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas tieši saistīti ar Jums;
 • prasīt labot Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši. Jums ir tiesības lūgt atjaunot vai izlabot savus personas datus;
 • atsaukt savu piekrišanu. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat savu piekrišanu atsaukt;
 • iebilst vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto datu apstrādi. Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās intereses;
 • prasīt dzēst Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem mērķiem, kādiem tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu vai citos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem tiesību normās noteiktiem mērķiem.
 • tos, kā arī saņemt informāciju un vērsties ar pretenzijām un iebildumiem saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 11. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības, ja uzskatāt, ka mūsu veiktā datu apstrāde pārkāpj Jūsu leģitīmās intereses un tiesības, izmantojot Privātuma politikas 11.punktā norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības vērsties arī valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr.: +371 67223131, e-pasts: [email protected].

Lai garantētu apstrādāto personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no šo datu zaudēšanas, izmainīšanas un / vai nesankcionētas trešo pušu piekļuves, “SPICE” ir ieviesis nepieciešamos tiesiskos un tehniskos risinājumus, lai Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā.

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un esam ieviesuši noteiktas procedūras.

 1. Personas datu apstrāde “SPICE” mārketinga nolūkiem

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādus “SPICE” mārketinga pasākumus, lai administrētu Jūsu dalību un balvu pasniegšanu dažādas mūsu organizētajās loterijās un konkursos. Mūsu organizētie mārketinga pasākumi ir publiski pasākumi, kuri var tikt fotografēti vai filmēti. Jums jāapzinās, ka varat būt redzams, ja piedalāties šādos pasākumos. Ja esat atnācis uz mūsu organizēto mārketinga pasākumu kopā ar nepilngadīgu personu, kas jaunāka par 18 gadiem, Jums jāapzinās, ka arī bērns var tikt fotografēts un/vai filmēts mūsu organizēto mārketinga pasākumu laikā.

Veicot “SPICE” teritorijā rīkoto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, tiek iegūti šādi Jūsu personas dati:

 • Jūsu attēls;
 • fotoattēla/videoieraksta datums un laiks;
 • Jūsu atrašanās vieta.

“SPICE” teritorijā rīkoto pasākumu fotografēšana un filmēšana tiek veikta ar mērķi atspoguļot pasākumu norisi masu medijos un sociālajos tīklos, balstoties uz “SPICE” leģitīmajām interesēm atspoguļot un popularizēt rīkotos pasākumus un “SPICE” zīmolu.

Mēs glabājam “SPICE” teritorijā rīkoto pasākumu fotoattēlus un videoierakstus 5 (piecus) gadus pēc konkrētā pasākuma norises dienas, lai atspoguļotu un popularizētu “SPICE” rīkotos pasākumus, tādā veidā veicinot “SPICE” zīmola atpazīstamību.

Daļa attēlu, piemēram, attēli, kuros redzami pasākumu vadītāji, uzaicinātās personas un masu skati, var tikt glabāti pastāvīgi iepriekš aprakstīto mērķu nolūkā.

“SPICE” rīkoto pasākumu fotoattēliem un videoierakstiem piekļūst mūsu darbinieki un fotografēšanas un filmēšanas pakalpojumu sniedzēji. Atsevišķi fotoattēli vai videoieraksti var tikt publicēti masu medijos, sociālajos tīkos vai izvietoti “SPICE” teritorijā, kur tie ir pieejami neierobežotam personu skaitam.

Pēc pieprasījuma, izvērtējot tā pamatotību, vai saskaņā ar tiesību aktu prasībām fotoattēli un videoieraksti var tikt nodoti valsts vai pašvaldību iestādēm.

Pasākuma norises laikā Jūs varat lūgt fotogrāfus nefotografēt un/vai nefilmēt Jūs, kā arī pēc pasākuma varat lūgt, lai Jūsu fotogrāfija un/vai videoieraksts tiktu dzēsts, norādot laiku un vietu, kur atradāties, kad tika uzņemta fotogrāfija un/vai videoieraksts.

Ja Jūs nevēlaties tikt fotografēts un/vai filmēts, pasākuma norises vietā ir ierīkotas atsevišķas zonas, kurās netiek veikta fotografēšana un filmēšana.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai īstenotu Jums piešķirtās tiesības personas datu aizsardzības jomā, Jums ir klātienē jāiesniedz parakstīts iesniegums “SPICE” administrācijā vai jānosūta elektroniski parakstīs iesniegums, izmantojot Privātuma politikas 11.punktā norādīto adresi.

 1. Personas datu apstrāde “SPICE” drošības nolūkiem

Mēs veicam nepārtrauktu videonovērošanu ar ierakstīšanu “SPICE” tirdzniecības centra koplietošanas telpās, pa ēkas perimetru un teritorijā. Mūsu organizētās videonovērošanas ietvaros tiek novērotas visas personas, kas atrodas “SPICE” teritorijā novērošanas kameru redzamības zonā, tai skaitā arī bērni (personas, kas jaunākas par 18 gadiem)

Veicot videonovērošanu, tiek iegūti šādi Jūsu personas dati:

 • Jūsu attēls;
 • videoieraksta datums un laiks;
 • Jūsu atrašanās vieta.

“SPICE” teritorijā tiek veikta videonovērošana šādiem mērķiem:

 • novērst un konstatēt likumpārkāpumus, balstoties uz “SPICE” leģitīmajām interesēm aizsargāt savu īpašumu un Jūsu vitāli svarīgās intereses, tai skaitās veselību un dzīvību, kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām;
 • apkopot statistiku par “SPICE” apmeklētāju skaitu, balstoties uz “SPICE” leģitīmo interesi prognozēt cilvēku plūsmu, kā arī, lai izpildītu valsts noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Statistikas apkopošanas mērķa ietvaros informācija par “SPICE” apmeklētāju skaitu un plūsmu tiek ievākta un apstrādāta tikai apkopotā veidā.

Mēs apstrādājam un glabājam videonovērošanas materiālus ne ilgāk kā 25 (divdesmit piecas) līdz 30 (trīsdesmit) dienas, ņemot vērā to, kur konkrētā kamera ir novietota. Ja videonovērošanas materiāls ir nepieciešams likumpārkāpuma turpmākajā izmeklēšanā vai pierādīšanā, to var glabāt visu izmeklēšanas laiku un attiecīgos gadījumos glabāt arhīvā kopā ar izmeklēšanas lietas materiāliem ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus.

Piekļuve videonovērošanas materiāliem ir stingri ierobežota un nodrošināta tikai tām personām, kurām nepieciešama leģitīmo interešu aizsardzībai. Mēs nodrošinām, ka videonovērošanas materiāliem piekļūst tikai “SPICE” administrācijas darbinieki un apsardzes pakalpojumu sniedzēja darbinieki. Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:

 • fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējiem;
 • apsardzes un drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • valsts institūcijām (piemēram, izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesām un citām tiesībsargājošām iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam un tā struktūrvienībām).

Jūs varat piekļūt videonovērošanas materiāliem pēc pieprasījuma, norādot konkrētu laiku, kad atradāties “SPICE” teritorijā, un konkrētu vietu, kurā atradāties.

Pēc pieprasījuma, izvērtējot tā pamatotību, vai saskaņā ar tiesību aktu prasībām videonovērošanas materiāli var tikt nodoti valsts vai pašvaldību iestādēm.

 1. Vairāk informācijas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”

Lai saņemtu vairāk informācijas par šo Privātuma politiku vai Jums ir jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected], vai sūtot vēstuli pa pastu uz mūsu juridisko adresi: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046.

Privātuma politika apstiprināta un stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Privātuma politikas izmaiņas apstiprinātas un stājās spēkā 2021.gada 11.februārī.


Sīkdatņu izmantošanas politika

Kad Jūs izmantojat “SPICE” vietnes, mēs automātiski vai ar elektroniskiem līdzekļiem ievācam noteiktu informāciju, izmantojot tādus rīkus kā sīkdatnes, pārlūkprogrammas analīzes rīkus un tīmekļa servera žurnālus. Lietojot “SPICE” vietnes un lietotnes, Jūsu pārlūkprogramma un ierīces sazinās ar mūsu un mūsu partneru un pakalpojumu sniedzēju pārvaldītajiem serveriem, lai koordinētu un uzglabātu aktivitātes un izpildītu Jūsu pieprasījumu pēc pakalpojuma un informācijas.

Informācija no sīkdatnēm un saistītām tehnoloģijām tiek glabāta tīmekļa servera žurnālos, kā arī Jūsu datorā vai mobilajās ierīcēs glabātajām tīmekļa sīkdatnēm, un pēc tam tiek pārraidīta atpakaļ “SPICE” vietnēm, izmantojot Jūsu datoru vai mobilās ierīces. Šos serverus un sīkdatnes pārvaldām mēs, mūsu partneri vai Pakalpojumu sniedzēji.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras interneta vietnes saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē brīdī, kad Jūs apmeklējat šo interneta vietni. Parasti sīkdatnes plaši izmanto, lai padarītu interneta vietņu darbību efektīvāku, kā arī sniegtu noteiktu informāciju attiecīgās vietnes īpašniekiem.

Ir zināmas vairākas sīkdatņu kategorijas:

 • nepieciešamās sīkdatnes ļauj mūsu interneta vietnēm darboties korekti un Jums ērtā veidā. Ja nepiekrītat šādu sīkdatņu izmantošanai, Jūs nevarēsiet vai Jums būs lielas grūtības lietot mūsu interneta vietnes. Nepieciešamās sīkdatnes neiegūst Jūsu personas datus;
 • izpildes sīkdatnes vāc informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu interneta vietni, piemēram, fiksējot apmeklētās interneta lapas, tādējādi dodot mums iespēju uzlabot interneta vietnes darbību un funkcionalitāti. Izpildes sīkdatnes neiegūst Jūsu personas datus;
 • funkcionalitātes sīkdatnes dod iespēju interneta vietnei atcerēties visas Jūsu izdarītās izvēles, piemēram, teksta lielumu vai izvēlēto valodu, tādējādi ļaujot mums nodrošināt Jums ērtāku interneta vietnes lietošanu. Funkcionalitātes sīkdatnes iegūst Jūsu personas datus;
 • trešo personu sīkdatnes dod iespēju mums uzlabot mūsu interneta vietnes funkcionalitāti un pielāgošanu tieši Jūsu interesēm un vajadzībām, piemēram, ļaujot Jums noskatīties YouTube vai Vimeo video. Atkarībā no trešo personu sīkdatņu veida tās var iegūt Jūsu personas datus.

Atkarībā no tā, cik ilgi sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, visas sīkdatnes var iedalīt šādos veidos:

 • sesijas sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē tikai attiecīgās pārlūkprogrammas sesijas laikā, tas ir, līdz brīdim, kad izejat no mūsu interneta vietnes;
 • pastāvīgās sīkdatnes saglabājas Jūsu pārlūkprogrammā noteiktu laiku arī pēc sesijas beigām, ja vien Jūs tās neizdzēšat.

Mūsu izmantotās sīkdatnes ļauj Jūs autentificēt, kā arī apstrādāt statistikas datus par mūsu interneta vietnes izmantošanu un konkrētu lapu apmeklēšanu. Aktivizētās sīkdatnes ļauj mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu un nodrošināt Jums noteiktas papildu iespējas.

Mēs izmantojam sīkdatnes lai:

 • veidotu/uzturētu Jūsu sesiju mūsu interneta vietnē;
 • nodrošinātu interneta vietnes apmeklējumu statistiku;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, izvēlēto valodu;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • apkopotu interneta vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums analizēt, cik labi mūsu interneta vietne atbilst Jūsu vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus.

Jūs varat noraidīt visas sīkdatnes vai arī dot norādījumu pārlūkprogrammai ziņot, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja Jūs noraidāt sīkdatņu izmantošanu, Jums var nebūt iespēju izmantot daļu no “SPICE” pakalpojumiem.

Jūs varat atteikties no Google Analytics sīkdatņu izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ievāktajiem personas datiem un Jūsu pieejas tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz šādu adresi: [email protected] vai apmeklēt saiti www.spice.lv/privacy-policy

Mēs izmantojam sīkdatnes atsevišķām funkcijām un analītiskiem mērķiem. Izmantojot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu politikai.

Vairāk informācijas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”

Juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, Latvija, LV-1046

E-pasts: [email protected]

Talr.: +371 67807279

Jums ir tiesības arī vērsties valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu Valsts Inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Tālr.: 67223131, E-pasts: [email protected].

Politika apstiprināta un stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Politikā veiktās izmaiņas apstiprinātas un stājas spēkā 2021.gada 11.februārī.

Privātuma politikas papildinājumi apstiprināti un stājās spēkā 2021. gada 20. septembrī.