news-image

Tirdzniecības centrs “Spice” sper soli ceļā uz ilgtspējību: uzstādīts līdz šim Baltijā lielākais saules paneļu parks mazumtirdzniecības nozarē

Tirdzniecības centrs “Spice” ir spēris vēl vienu soli pretim ilgtspējai, uz sava jumta uzstādot saules paneļu parku. Tādējādi “Spice” šobrīd ir kļuvusi par pirmo tirdzniecības centru, kas to izdarījis. Šis novatoriskais projekts ir pirmais šāda veida projekts Baltijā un ir daļa no tirdzniecības centra apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu un atjaunīgo enerģiju.

Saules paneļu parks, kas tika uzstādīts 2022. gada nogalē sadarbībā ar “Elektrum”, savā izmērā sasniedz 5000 kvadrātmetrus uz tirdzniecības centra stāvvietas jumta. Kopumā uzstādīti 1450 saules paneļi ar kopējo sistēmas jaudu 652 kW, kas tirdzniecības centram ik gadu saražos vismaz 555 531 kWh. Visa saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota uzņēmuma pašpatēriņam, kas nodrošinās 15% no uzņēmuma kopējā elektroenerģijas patēriņa un sniedz iespēju būt neatkarīgākiem no elektroenerģijas ražotājiem un tirgus cenām.

Tirdzniecības centra “Spice”un “SpiceHome” vadītāja Iveta Priedīte: “Šī saules paneļu parka izbūve ir nopietns solis tirdzniecības centra “Spice” ilgtspējas stratēģisko mērķu sasniegšanā. Esam patiesi gandarīti par mūsu sadarbības partneri “Elektrum”, kas palīdzējis mums kļūt par pirmo mazumtirgotāju Baltijā, kas uzstādījis šāda mēroga atjaunīgās enerģijas parku. Neplānojam apstāties vien pie saules paneļu parka, bet turpināsim investēt ilgtspējīgos risinājumos, kas veicinātu tirdzniecības centru “Spice” un “Spice Home” ekoloģiskās pēdas nospieduma mazināšanu.”

Dzintars Reksnis "Elektrum" Energorisinājumu pārdošanas vadītājs: “Saražoto elektroenerģiju plānots izmantot paša tirdzniecības centra "Spice" patēriņam, un saules elektrostacijas saražotā elektroenerģija "iet vienā solī" ar tirdzniecības centra iekārtu patēriņa vajadzībām, galvenokārt dzesēšanas sistēmām vasaras periodā. Esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību ar klientu, ieinteresētību un iepriekšējo sagatavošanās darbu, kas ļāva projektu īstenot optimālā laikā. Saules paneļu sistēmas izvietojums austrumu-rietumu virzienā nodrošina ilgāku un vienmērīgāku kopējo enerģijas izstrādi diennakts gaišajās stundās, nevis tikai izstrādes krasu kāpumu dienas vidū. Tādējādi "Spice" iegūst energoizmaksu "spilvenu" tieši atbilstoši biznesa un klientu ērtībām nepieciešamajā diennakts aktīvajā periodā, - tas liecina par labi izvēlētu ražošanas un patēriņa dinamiku."

Tirdzniecības centri ir energoietilpīgas ēkas, kas patērē ievērojamu elektroenerģijas daudzumu. Uzstādot saules paneļu parku, tirdzniecības centra “Spice” mērķis ir samazināt to enerģijas apjomu, kas iegūta no neatjaunīgajiem enerģijas avotiem. Tādējādi tiks taupīti gan tirdzniecības centra uzturēšanai veltītie līdzekļi, gan arī nomnieku resursi. Saules paneļu parks ģenerēs tīru enerģiju, kas savukārt samazinās tirdzniecības centra oglekļa pēdas nospiedumu, veicinot vides tīrību.

Saules paneļu parka uzstādīšana tika realizēta sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu “Elektrum”. Kopējās investīcijas projektā ir 450 000 EUR. Izbūvētajām saules elektrostacijām "Elektrum" nodrošina ilgtermiņa servisa un sasniedzamības garantiju, nodrošinot drošu tās ekspluatāciju.